Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
57roční výkazy nákladů na stravné, léčiva, lékařské potřeby, mzdy, remunerace, kancelářské potřeby,prádlo, otop, osvětlení a úklid na klinikách a odděleních všeobecné nemocnice ve srovnání s předcházejícím rokem a rozpočtem, vyúčtování těchto nákladů a jejich likvidace1897-1918ka235-236

1897-1903ka236
1904-1918ka237