Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
76záležitosti, týkající se umístění a přesídlení studijní knihovny v Olomouci, poskytování a vyplácení dotací na opravy, zlepšování a doplňování vnitřního zařízení, na nákup knih a vypracování a vydání katalogu1894-1918ka238-239

1894-1904ka228
1905-1918ka229