Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Cori Karl Isidor, Dr.ka111
Cornú Julius, Dr.ka111
Czapek Friedrich, Dr.ka111
Čáda František, Dr.ka111
Daneš Jiří, Dr.ka111
Deninger Josef, Dr.ka111
Dobruský Václav, Dr.ka111
Domin Karel, Dr.ka111
Drtina František, Dr.ka111
Durdík Josef, Dr.ka111
Durege Heinrich, Dr.ka111
Dvorský Viktor, Dr.ka111
Dvořák Rudolf, Dr.ka111
Ehrenfels Christian, Dr.ka111
Einstein Albert, Dr.ka111
Eisenmeier Josef, Dr.ka111
Emler Josef, Dr.ka111
Fischer Otokar, Dr.ka111
Foustka Břetislav, Dr.ka111
Frank Philipp, Dr.ka111
Freund Ludwig, Dr.ka111
Freymond Emil, Dr.ka111
Frič Antonín, Dr.ka111
Frída Emil, Dr. (= Jaroslav Vrchlický)ka111
Friedrich Gustav, Dr.ka111
Frinta Antonín, Dr.ka111