Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Kadner Otakar, Dr.ka114
Kalousek Josef, Dr.ka114
Kann Leopold, Dr.ka114
Kantor Zeligmannka114
Kastil Alfred, Dr.ka114
Kavina Karel, Dr.ka114
Keller Otto, Dr.ka114
Kirpal Alfred, Dr.ka114
Klein Wilhelm, Dr.ka114
Klotz Alfred, Dr.ka114
Koláček František, Dr.ka114
Koss Rudolf, Dr.ka114
Kowalewski Gerhard, Dr.ka114
Král Josef, Dr.ka114
Krasser Fridolin, Dr.ka114
Kraus Ernst, Dr.ka114
Kraus Karl, Dr.ka114
Kraus Oscar, Dr.ka114
Krejčí Franišek, Dr.ka114
Krejčí Jan, Dr.ka114
Krofta Kamil, Dr.ka114
Křepinský Maxmilián, Dr.ka114
Kučera Bohumil, Dr.ka114
Kužela Bohumil, Dr.ka114
Kvíčala Jan, Dr.ka114
Kybal Vlastimil, Dr.ka114