Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Lambel Hans, Dr.ka115
Lampa Anton, Dr.ka115
Langhans Viktor, Dr.ka115
Láska Václav, Dr.ka115
Laube Gustav, Dr.ka115
Lecher Ernst, Dr.ka115
Lendenfeld Robert, Dr.ka115
Lenz Oscar, Dr.ka115
Lesný Vincenc, Dr.ka115
Liebus Adalbert, Dr.ka115
Lippich Ferdinand, Dr.ka115
Ludwig Alfredka115
Mahler Arthur, Dr.ka115
Máchal Jan, Dr.ka115
Marty Anton, Dr.ka115
Masaryk Tomáš Garrigue, Dr.ka115
Matějka Bohumil, Dr.ka115
Mathesius Vilém, Dr.ka115
Matchatzek Fritz, Dr.ka115
Matiegka Jindřich, Dr.ka115
Mencl Emanuel, Dr.ka115
Meyer Johannes Leopold, Dr.ka115
Mohl Bedřich Jiří, Dr.ka115
Molisch Hans, Dr.ka115
Morgenstern Otto, Dr.ka115
Mourek Václav Emanuel, Dr.ka115
Mrázek Alois, Dr.ka115
Mühlbauer Jaroslav, Dr.ka115