Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Nejedlý Zdeněk, Dr.ka116
Němec Bohumil, Dr.ka116
Nestler Anton, Dr.ka116
Neuwirth Josef, Dr.ka116
Niederle Ĺubor, Dr.ka116
Novák Arnošt, Dr.ka116
Novák Ottomar, Dr.ka116
Novák Robert, Dr.ka116
Novák Vladimír, Dr.ka116
Novotný František, Dr.ka116
Novotný Václav, Dr.ka116
Nušl František, Dr.ka116
Oppenheim Samuel, Dr.ka116
Oppolzer Egon, Dr.ka116
Palacký Jan, Dr.ka116
Pascher Adolf, Dr.ka116
Pastrnek František, Dr.ka116
Pekař Josef, Dr.ka116
Peklo Jaroslav, Dr.ka116
Pelikan Anton, Dr.ka116
Perger Arnulf, Dr.ka116
Peroutka Emanuel, Dr.ka116
Petr Karel, Dr.ka116