Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Pexider Hans/Johann Wilhelm, Dr.ka117
Pick Georg, Dr.ka117
Píč Josef Ladislav, Dr.ka117
Plasberg Otto, Dr.ka117
Plzák František, Dr.ka117
Počta Filip, Dr.ka117
Pogatscher Alois, Dr.ka117
Polívka Jiří, Dr.ka117
Pollak Isidir, Dr.ka117
Pomerantz Caesar, Dr.ka117
Posejpal Václav, Dr.ka117
Prášek Justin, Dr.ka117
Premerstein Anton, Dr.ka117
Prey Adalbert, Dr.ka117
Rádl Emanuel, Dr.ka117
Rayman Bohuslav, Dr.ka117
Reich Nathaiel, Dr.ka117
Reinitzer Friedrich, Dr.ka117
Reiter Siegfried, Dr.ka117