Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120

Rezek Anton, Dr.ka118
Rietsch Heinrich, Dr.ka118
Richter Oswald, Dr.ka118
Rolín Gustav, Dr.ka118
Rosický Vojtěch, Dr.ka118
Rostokar Mihajlo, Dr.ka118
Rothmund Viktor, Dr.ka118
Růžička Rudolf, Dr.ka118
Rychlík Karel, Dr.ka118
Rzach Alois, Dr.ka118
Sauer August, Dr.ka118
Scheller Arthur, Dr.ka118
Schiffner Victor, Dr.ka118
Schmerber Hugo, Dr.ka118
Schmid Heinrich Alfred, Dr.ka118
Schneider Josef Ferdinand, Dr.ka118
Schneider Karl, Dr.ka118
Schultz Alwin, Dr.ka118
Sigmund Wilhelm, Dr.ka118
Slavík František, Dr.ka118
Smetánka Emil, Dr.ka118
Smotlacha František, Dr.ka118
Sobotka Janka118
Sokol Rudolf, Dr.ka118