Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
86záležitosti, týkající se zřizování nových stolic , zřizování míst honorovaných lektorů, docentů a profesorů, zavádění nových přednášek, zvyšování počtu hodin na jednotlivé přednášky, obsazování uprázdněných stolic, jmenování docentů a profesorů pro jednotlivé přednášky a předměty, poskytování a zvyšování remunerací za přednášky, suplování přednášek /řazeno abecedně dle názvů stolic a přednášek/ka240-249

A-Bka240
D-Eka241
F-Gka242
H-Jka243
K-Lka244
Mka245
M-Pka246
P-Ska247
S-Vka248
W-Zka249