Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Vilikovský Václav, Dr.ka259
Vítek Vojtěchka259
Vojtěch Viktorin, Dr.ka259
Volker Ottomar, Dr.ka259
Vosyka Karelka259
Votoček Emilka259
Vyhlídal Antonka259
Waelsch Emilka259
Wahner Franzka259
Wald Františekka259
Weigner Karl, Dr.ka259
Weinbrenner Karlka259
Weiss Wilhelmka259
Weitzenboeck Roland, Dr.ka259
Wentzel Franz, Dr.ka259
Wentzel Josefka259
Werunsky Albert, Dr.ka259
Weyr Franz, Dr.ka259
Wirth Heinrich, Dr.ka259
Woldřich Josef, Dr.ka259
Zenger Karlka259
Zítek Josef, Dr.ka259
Zsigmondy Karl, Dr.ka259
Zulkowski Karlka259
Zvoníček Johannka259
Živna Bohumilka259