Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Daneš Jiří, Dr.ka251
Ditz Hugo, Dr.ka251
Domalíp Karl, Dr.ka251
Dorfel Rudolfka251
Dvorský Viktor, Dr.ka251
Eiss Alexanderka251
Fanta Josefka251
Felber Vítězslav, Dr.ka251
Felix Václav, Dr.ka251
Fiedler Franzka251
Formánek Emanuel, Dr.ka251
Formánek Jaroslavka251
Funk Paul, Dr.ka251
Georgievics Georgka251
Gessner August, Dr.ka251
Gintl Wilhelm, Dr.ka251
Gras Ottoka251
Grospietsch Oskar, Dr.ka251
Gruber Josef, Dr.ka251
Grünwald Anton, Dr.ka251
Hac Rudolf, Dr.ka251
Haepfer Alfred, Dr.ka251
Hanuš Josefka251
Hanzlík Stanislav, Dr.ka251
Happak Otto,Ing.ka251
Harpf August, Dr.ka251
Hasa Franzka251
Hauffen Adolf, Dr.ka251