Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Hertíkka252
Herzán Karl,Ing.ka252
Herzelka252
Herzog Oliver, Dr.ka252
Hlouschek Ottoka252
Hönigschmid Ottoka252
Hráský Johann Vladimír,Ing.ka252
Hýbl Jaroslav, Dr.ka252
Chlum Karl, Dr.ka252
Chytil Karl, Dr.ka252
Janisch Eduardka252
Jaray Karl, Dr.ka252
Jarolímek Vincenzka252
Jedlička Josef,Ing.ka252
Jelínek Johann, Dr.ka252
Jílek Anton, Dr.ka252
Jiřík František, Dr.ka252
Joachim Wenzel, Dr.ka252
Jung Franz, Dr.ka252
Just Jaroslav, Dr.ka252
Kabrhel Gustav, Dr.ka252
Kadeřávek František, Dr.ka252
Kalda Ottokar, Dr.ka252
Kallauner Ottokar, Dr.ka252
Kašpárek Theodor, Dr.ka252
Kavina Karl, Dr.ka252
Kettner Radim, Dr.ka252
Kick Friedrich, Dr.ka252
Klaar Alfred, Dr.ka252
Klir Anton, Dr.ka252
Kral Franzka252