Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Klobouček Josefka253
Klokner Franzka253
Kohler Franz, Dr.ka253
Kolář Johannka253
Koloušek Johannka253
Kopecký Josefka253
Korner Kamilloka253
Kořistka Karl, Dr.ka253
Košťál Franz, Dr.ka253
Koula Johannka253
Kounovský Josef, Dr.ka253
Kowalewski Gerhard, Dr.ka253
Krasser Fridolin, Dr.ka253
Kraus Ernst, Dr.ka253
Krauz Cyrill, Dr.ka253
Krejčí Dobroslav, Dr.ka253
Kruis Karlka253
Kříženecký Rudolfka253
Kubec Franz, Dr.ka253
Kupper Carl Josefka253
Kybal Vlastimil, Dr.ka253