Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Lambl Johann Baptist, Dr.ka254
Láska Wenzel, Dr.ka254
Laxa Ottokar, Dr.ka254
Lerch Mathiaska254
Leuffer Emilka254
Lička Josefka254
Liebscher Adolfka254
Lichtenstein Ludwig, Dr.ka254
Lorber Franzka254
Lukáš Josef, Dr.ka254