Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Mack Karlka255
Matejka Gotlieb, Dr.ka255
Melan Josef, Dr.ka255
Merschner Robert, Dr.ka255
Meyer Johannes, Dr.ka255
Mikolaschek Karlka255
Mildschuh Willibald, Dr.ka255
Miškovský Udalrich, Dr.ka255
Muhlbauer Jaroslav, Dr.ka255
Muller Franzka255
Munzar Josefka255
Niethammer Friedrich, Dr.ka255
Novák Karlka255
Novák Ottokarka255
Novotný Františekka255
Novotný Jan, Dr.ka255
Nowak August, Dr.ka255
Nušl František, Dr.ka255
Odstrčil Friedrich, Dr.ka255
Pacold Georg, Dr.ka255
Pánek Augustinka255
Pantoflíček Jaroslav, Dr.ka255
Panýrek Duchoslav, Dr.ka255
Pascher Adolf, Dr.ka255
Payr Arthurka255
Pazourek Josef, Dr.ka255