Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Pelz Karlka256
Peterlík Kristianka256
Petřík Josefka256
Petřík Theodor, Dr.ka256
Pichl Josef, Dr.ka256
Poschl Theodor, Dr.ka256
Pošík Wenzel, Dr.ka256
Pravda Antonka256
Preis Karlka256
Procházka Friedrichka256
Pštros Zdenko, Dr.ka256
Puluj Johann, Dr.ka256
Purkyně Cyril Ritterka256
Rádl Franz, Dr.ka256
Rambousek Josef, Dr.ka256
Rayman Bohuslav, Dr.ka256
Redlich Karl, Dr.ka256
Reinitzer Friedrichka256
Rieber Aloiska256
Richter Oswald, Dr.ka256
Rippl Wenzel,ing.ka256
Rosenkranz Alois,Ing.ka256
Rosický Adalbert, Dr.ka256
Rosmanith Gustav, Dr.ka256
Ruth Franzka256
Rychlík Karl, Dr.ka256