Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Sablik Franzka257
Sahulka Johann, Dr.ka257
Saliger Rudolf, Dr.ka257
Saska Josefka257
Sekera Emil, Dr.ka257
Schiebel Adalbert, Dr.ka257
Schmerber Hugo, Dr.ka257
Schneider Josefka257
Schonfeld Anton, Dr.ka257
Schubert Zdenkoka257
Schuh Karlka257
Schulz Ferdinand, Dr.ka257
Schulz Josef, Dr.ka257
Schwerak Ottoka257
Schwertner Franzka257
Siegel Ernst, Dr.ka257
Sigmund Wilhelm, Dr.ka257
Slavík Alfred, Dr.ka257
Slavík Franz, Dr.ka257
Srdínko Ottokar, Dr.ka257
Stark Franz, Dr.ka257
Steiner Friedrich, Dr.ka257
Stoklasa Julius, Dr.ka257
Storch Ludwigka257
Straňák Franz, Dr.ka257
Suchý Julius, Dr.ka257
Svoboda Emil, Dr.ka257
Svoboda Karl, Dr.ka257