Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
87záležitosti, týkající se potvrzování a jmenování docentů, mimořádných a řádných profesorů, potvrzování profesorů v učitelském uřadě, obsazování stolic, úpravy platů a pensionování profesorů na české a německé vysoké škole technické v Praze / řazeno abecedně dle jmen /ka250-259

Šebor Johann, Dr.ka258
Šimek Ludwig,Ing.ka258
Šlechta Michaelka258
Šlemr Jaroslav, Dr.ka258
Šmíd Ottoka258
Šmilauer Leopold,Ing.ka258
Šolin Josefka258
Špaček Karlka258
Štolba Franzka258
Štolc Anton, Dr.ka258
Šulc Ottokar, Dr.ka258
Thoma Emanuel, Dr.ka258
Tilsch Zdenko, Dr.ka258
Tilšer Františekka258
Tolman Břetislav, Dr.ka258
Tůma Josef, Dr.ka258
Uhlig Victor, Dr.ka258
Uzel Heinrich, Dr.ka258
Vaněček Mathias Norbertka258
Vávra Antonka258
Velflík Albert Vojtěchka258
Velíšek František, Dr.ka258
Veselý Vítězslav, Dr.ka258