Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120
88záležitosti, týkající se systemisace dalších asistenstských míst, jmenování asistentů a pomocných asistentů, prodlužování asistentur, změny míst pomocných asistentů v místa asistentská, poskytování remunerací a dovolených asistentům na české a německé vysoké škole technické v Praze1888-1918ka260-273

Anderle Josef, Dr.ka272
Ausobský Antonka272
Baedach Friedrich, Dr.ka272
Baudyš Eduard, Dr.ka272
Baumann Adolfka272
Blažek Josefka272
Brabec Antonka272
Burda Johannka272
Čech Břetislavka272
Čejka Jaroslavka272
Čermák Jiříka272
Černý Karlka272
Čihák Karelka272
Doležal Johannka272
Dvořák Jaroslavka272
Eckl Albertka272
Efenberger Wilhelmka272
Eiss Erichka272
Endler Josef, Dr.ka272
Etterich Adalbertka272
Farský J.ka272
Fischl Siegfriedka272
Frič Václavka272
Funk Paul, Dr.ka272
Grabenstein Friedrichka272
Greger Justin, Dr.ka272
Grögor Oswald, Dr.ka272
Grosspietsch Oskar, Dr.ka272
Hansa Františekka272
Hansa Ottokarka272
Hanuš Františekka272
Hartwich Karelka272
Häuser Franzka272
Heine Augustka272
Helebrant Karelka272
Henych Wilhelmka272
Heyer Reinholdka272
Hlaváček Aloiska272
Homolka Františekka272
Hruška Václavka272
Huber Georgka272
Hübner Antonka272
Hychlík Josefka272
Chmelař Františekka272
Chochola Karelka272
Jedlička Vincencka272
Jelínek Václavka272
Kadeřávek Františekka272
Kettner Radim, Dr.ka272
Klassen Wilhelmka272
Kletetschka Leoka272
Klíma Josef, Dr.ka272
Knop Josefka272
Köhler Františekka272
Kohn Franz Ottoka272
Koška Františekka272
Košťál Vincencka272
Kožoušek Josefka272
Kramer Karlka272
Kratochvíl Jaroslavka272
Kříž Antonín, Dr.ka272
Kříž Jaroslavka272
Kulich Karelka272
Langhans Rudolfka272
Liebsch Adolfka272
Lippert Franzka272
Lukáš Jan, Dr.ka272
Machulka Františekka272
Machulka Franzka272
Machytka Bohumilka272
Malina Antonínka272
Melan Herbertka272
Merker Emil, Dr.ka272
Mervart Františekka272
Metzner Friedrichka272
Mikolaschek Karlka272
Mühlstein Ernstka272
Müller Ferdinandka272
Novotný Janka272
Patka Eduardka272
Pivnička Bohumír, Dr.ka272
Placatka Václavka272
Popper Egonka272
Prášil Hugoka272
Preller Josef, Dr.ka272
Prošek Zdeněkka272
Přáda Viktorka272
Rieber Aloiska272
Riedel Ottoka272
Richter Eugenka272
Ritter Karlka272
Rušavý Josefka272
Růžek Petrka272
Rychlík Josefka272
Secký Františekka272
Seitz Haroldka272
Scheter Rudolfka272
Schön Friedrichka272
Schönfeld Antonínka272
Schubert Johannka272
Další