Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
9záležitosti, týkající se jmenování, platových úprav a pensionování soukromých docentů, mimořádných a řádných profesorů české a německé filosofické fakulty v Praze /řazeno abecedně dle jmen/ka110-120
88záležitosti, týkající se systemisace dalších asistenstských míst, jmenování asistentů a pomocných asistentů, prodlužování asistentur, změny míst pomocných asistentů v místa asistentská, poskytování remunerací a dovolených asistentům na české a německé vysoké škole technické v Praze1888-1918ka260-273

Anderle Josef, Dr.ka273
Baedach Friedrich, Dr.ka273
Bárta Wilhelm, Dr.ka273
Baudyš Eduard, Dr.ka273
Bayer Josef, Dr.ka273
Beyrodt Augustka273
Brandejs Johannka273
Budil Josefka273
Calzl Franzka273
Čech Břetislavka273
Čejka Jaroslavka273
Černý Rudolfka273
Černý Václavka273
Činčera Emanuelka273
Dimmer Geotzka273
Dissl Oskarka273
Doležal Johannka273
Dvořák Jaroslavka273
Eiss Erichka273
Endler Josef, Dr.ka273
Etterich Adalbertka273
Fabinger Franzka273
Feker Hermannka273
Fischer Rudolfka273
Fischl Siegfriedka273
Frič Václavka273
Fritsch Josefka273
Fukar Bohumilka273
Fukke Johannka273
Glassner Arthurka273
Greger Justin, Dr.ka273
Grosspietsch Oskar, Dr.ka273
Heine Augustka273
Henych Wilhelmka273
Herbst Josefka273
Hlaváček Aloiska273
Hlaváček Václavka273
Hojka Josefka273
Honsů Františekka273
Hub Karlka273
Hübner Ludwigka273
Hummer Johannka273
Chmelař Františekka273
Chmeliček Miroslavka273
Chochola Karelka273
Chrtek Janka273
Jelínek Friedrichka273
Jirák Emilianka273
John Albínka273
Kabeláč Gottlibka273
Kerl Karlka273
Kettner Radim, Dr.ka273
Kindermann Franzka273
Kletetschka Leoka273
Knop Josefka273
Kohn Franz Ottoka273
Kohn Kamilka273
Kojecký Václavka273
Koliha Janka273
Korber Josefka273
Kosina Josefka273
Košťál Vincencka273
Köttig Hermannka273
Kozák Josefka273
Kramer Karlka273
Krasa Theodorka273
Kratochvíl Josefka273
Kraus Juliuska273
Krch Adalbertka273
Křepinský Ottoka273
Kukač Rudolfka273
Langhans Rudolfka273
Leuselt Gustavka273
Liebsch Adolfka273
Loskot Františekka273
Löwner Karl, Dr.ka273
Lukeš Ladislavka273
Malina Antonínka273
Marek Bohumírka273
Masák Aloiska273
Metzner Friedrichka273
Moravec Pavelka273
Müller Ferdinandka273
Němec Antonín, Dr.ka273
Neumann Janka273
Novák Jaroslavka273
Novák Václav, Dr.ka273
Pajtora Václavka273
Paneth Friedrich, Dr.ka273
Patka Eduardka273
Placatka Václavka273
Preller Josef, Dr.ka273
Přáda Viktorka273
Rieber Aloiska273
Riedel Ottoka273
Rieger Karlka273
Richter Eugenka273
Roscher Friedrichka273
Růžek Petrka273
Secký Františekka273
Další