Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
88záležitosti, týkající se systemisace dalších asistenstských míst, jmenování asistentů a pomocných asistentů, prodlužování asistentur, změny míst pomocných asistentů v místa asistentská, poskytování remunerací a dovolených asistentům na české a německé vysoké škole technické v Praze1888-1918ka260-273

Bašta Antonka264
Bauer Brunoka264
Bertel Rudolfka264
Bier Franzka264
Birk Alfredka264
Birk Ernstka264
Brabec Ulrichka264
Burian Josefka264
Císař Franzka264
Černý Václavka264
Deutsch Josefka264
Dolejš Františekka264
Dörfel Hofrateska264
Duchek Franzka264
Ernest Adolfka264
Fleck Adolfka264
Freund Ottoka264
Fürstl Rudolfka264
Gebauer Franzka264
Gössl Josefka264
Grüner Jaroslavka264
Grünwald Antonka264
Guth Georgka264
Hackel Robertka264
Haerpfer Alfred, Dr.ka264
Heine Augustka264
Hlinka Emanuel, Dr.ka264
Horowitz Ernstka264
Hráský Vlastimilka264
Hubálek Ulrichka264
Janoušek Adolfka264
Jawitz Georgka264
Jirásek Františekka264
Jung Franz, Dr.ka264
Karplus Arnoldka264
Kearpfer Alfredka264
Kick Friedrichka264
Kidles Viktorka264
Kieber Aloiska264
Klemm Ludwigka264
Köhler Františekka264
Kohn Eduardka264
Kopecký Ernstka264
Korzinský Johannka264
Krouza Václavka264
Kříženecký Rudolfka264
Lehovec Ottokarka264
Lehr Václavka264
Lichtenecker Karl, Dr.ka264
Melan Josefka264
Metzner Friedrichka264
Miškovský Ulrichka264
Monik Wenzelka264
Pan Viktorka264
Petrlík Kristianka264
Pichl Josef, Dr.ka264
Recht Hugo, Dr.ka264
Reinhardt Jacqueska264
Rieber Aloiska264
Rossmeisl Franzka264
Rys Josefka264
Sádek Robertka264
Sadil Edmundka264
Schütz Ottoka264
Schwertner Ernstka264
Singer Siegfriedka264
Smetaczek Leoka264
Sobotka Friedrichka264
Stádnik Aloiska264
Stehlík Aloiska264
Stoklasa Julius, Dr.ka264
Škorkovský Janka264
Škrkovský Karelka264
Šolín Josefka264
Utschig Maxka264
Vávra Ladislavka264
Velíšek František, Dr.ka264
Vondráček Rudolf, Dr.ka264
Winter Adolfka264
Wohnig Karlka264
Zsigmondy Karl, Dr.ka264