Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
10systemisace míst, jmenování, úprava platů, poskytování remunerací a dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé filosofické fakulty v Praze1889 - 1918ka121-122

Absolon Karl, Dr.ka121
Augustin Franz, Dr.ka121
Baborovský Georg, Dr.ka121
Balaš Franzka121
Beck Viktor, Dr.ka121
Bělohoubek August, Dr.ka121
Brauner Bohuslav, Dr.ka121
Brauner Josefka121
Čelakovský Ladislav, Dr.ka121
Domin Karl, Dr.ka121
Dusl Karl, Dr.ka121
Fischer Josefka121
Flaschner Otto, Dr.ka121
Folgner Viktorka121
Freund Ludwigka121
Gareis Anton, Dr.ka121
Gierach Brunoka121
Goldschmidt Quido, Dr.ka121
Grünwald Alois, Dr.ka121
Gruss Gustav, Dr.ka121
Haslinger Rudolfka121
Hnátekka121
Hönigschmid Otto, Dr.ka121
Jaroš Zdenkoka121
Kaván Georgka121
Kirpal Alfréd, Dr.ka121
Klečka Augustka121
Klein Wilhelm, Dr.ka121
Knöpfer Gustavka121
Koláček Georg, Dr.ka121
Kowarzik Rudolf, Dr.ka121
Kužina Bohumil, Dr.ka121
Kybal Vlastimil, Dr.ka121
Laube Gustavka121
Lenz Oskar, Dr.ka121
Lessing Albertka121
Liebus Adalbert, Dr.ka121
Macků Ludvigka121
Maty Wenzelka121
Mayer Adalbertka121
Meissner Georgka121
Mencl Emanuel, Dr.ka121
Merker Emil, Dr.ka121
Meyer Hans, Dr.ka121
Mrázek Alois, Dr.ka121
Müller Brunoka121
Němec Bohumil, Dr.ka121
Neubauer Paulka121
Novák Vladimír, Dr.ka121
Ofner Rudolfka121
Oneisser Franzka121
Ott Emma, Dr.ka121
Palacký Johann, Dr.ka121
Pascher Adolf, Dr.ka121
Pecháček Carlka121
Peklo Jaroslav, Dr.ka121
Piccardt Antonka121
Plzák Franz, Dr.ka121
Počta Philippka121
Pohl Oskarka121
Richter Oswaldka121
Ritter Josef, Dr.ka121
Rittov Josef, Dr.ka121
Rosický Adalbertka121
Rothmund Viktorka121
Schäfer Pavelka121
Schelberger Rudolfka121
Schiffner Vicktor, Dr.ka121
Schmid Heinrich Alfred, Dr.ka121
Schneider Carlka121
Slavík Franz, Dr.ka121
Slavík Johannka121
Stehlík Josefka121
Steiner Augustinka121
Štěrba Johann, Dr.ka121
Švambera Václav, Dr.ka121
Teissler Viktorka121
Thon Karlka121
Trojan Emanuel, Dr.ka121
Turnau Richard, Dr.ka121
Vejdovský Franz, Dr.ka121
Woldřich Josefka121
Zahálka Břetislavka121
Zink Josefka121