Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
10systemisace míst, jmenování, úprava platů, poskytování remunerací a dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé filosofické fakulty v Praze1889 - 1918ka121-122
11záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování, remunerací a dovolených adjunktů na české a německé filosofické fakultě v Praze1888 - 1918ka123

Balaš Franzka123
Breindel Wenzelka123
Čadík Jindřich, Dr.ka123
Čejka Gotlieb, Dr.ka123
Dostál Josefka123
Dvorský Viktor, Dr.ka123
Frejka Josef, Dr.ka123
Ježek Bohuslav, Dr.ka123
Kaucký Josefka123
Křepelka Heinrichka123
Kurka Oldřichka123
Luňáček Johannka123
Machytka Gotliebka123
Nechvile Vinzenzka123
Novotný Jaroslavka123
Pluhař Josefka123
Pročke Ottoka123
Teige Karl, Dr.ka123
Vysoký Ignaz, Dr.ka123