Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
10systemisace míst, jmenování, úprava platů, poskytování remunerací a dovolených a prodlužování asistentur asistentům české a německé filosofické fakulty v Praze1889 - 1918ka121-122

11záležitosti, týkající se systemisace míst, jmenování, remunerací a dovolených adjunktů na české a německé filosofické fakultě v Praze1888 - 1918ka123