Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
91zřizování, systemisace a obsazování míst, jmenování poskytování a vyplácení remunerací a platové úpravy konstruktérů české a německé vysoké školy technické v Praze1889-1918ka275-276

1888-1908ka275
1909-1918ka276