Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
94záležitosti, týkající se zřizování nových oddělení na vysoké skole technické v Praze, systemisace učitelských míst při nich, poskytování a vyplácení dotací na zařízení a vybavení oddělení /řazeno abecedně dle názvů oddělení/ka277-280

B -Hka277
H-Kka278
Lka279
M-Vka280