Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
97záležitosti, týkající se poskytování, preliminování a vyplácení dotací, paušálů a finančních prostředků umísťování stolic a oddělení české a německé vysoké školy technické v Praze, na opravy, adaptace a rekonstrukce budov, na pořizování a doplňování vnitřního zařízení, na nájemné, vodu, osvětlení a topivo a úklid, na zřizování laboratoří, na zakupování stavebních pozemků, záležitosti, týkající se schvalování projektů a rozpočtů adaptačních a rekonstrukčních prací, zadávání stavebních a instalačních prací, schvalování kolaudačních operátů1888-1918ka282-294

1888-1898ka282
1899-1902ka283
1903-1905ka284
1906-1907ka285
1908ka286
1909ka287
1910ka288
1911ka289
1912ka290
1913ka291
1914ka292
1915-1916ka293
1917-1918ka294