Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
99zprávy o volbách a potvrzování voleb rektorů, Děkanů, přednostů oddělení a zástupců soukromých docentů v profesorských sborech české a německé vysoké školy technické v Praze, návrhy a jednání o změně pravomoci rektora a děkanů, povolování a zvyšování funkčního rektorům a děkanům, oznámení o úmrtích a resignacích akademických funkcionářů a schvalování doplňovacích voleb1888-1918ka300-301

1888-1905ka300
1906-1918ka301