Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Záležitosti školství
100systemisace, jmenování, platy, povyšování, remunerace, peněžní výpomoci a dovolené úředníků kanceláří rektorátů české a německé vysoké školy technické v Praze, vydání služebních instrukcí pro kanceláře rektorátů; obsazování míst správce a úředníků společné správy budov české a německé vysoké školy technické, platové záležitosti, remunerace a dovolené úředníků správy, žádosti, návrhy a jednání o zrušení společné správy1887-1918ka302-304

1887-1905ka302
1906-1913ka303
1914-1918ka304