Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
614Variaka1374- 1380

Kvalifikační tabulky profesorů, docentů, pomocných vědeckých sil, úředníků a zřízenců české a německé techniky v Praze a v Brně
Kvalifikační tabulky profesorů a učitelů některých průmyslových a odborných škol v Čechách a na Moravěka1376
Inspekční zprávy o inspekcích na některých průmyslových a odborných školách v Čechách a na Moravě1908-1918ka1377-1378
Učební plány a osnovy průmyslových škol v Praze, Plzni a Brně a odborné školy tkalcovské v Ústí n.Orlicíka1379
Korespondence mezi papežskou nunciaturou ve Vídni a ministerstvy kultu a zahraničí ve věci jmenování a obsazování stolic arcibiskupů a biskupů v Čechách a na Moravěka1380