Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
1Presidiumka1-93
Kultovní záležitosti
Záležitosti školství
614Variaka1374- 1380
Spisový plán Ministerstva kultu a vyučování (na základě spisové rozluky)1921