Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
1. Osobní doklady, legitimace

1Matriční výpis pravoslavné církve ve vesnici Jembulatovo v Rusku o narození a křtu S. N. Nikolajeva1880ka1
2Náhradní doklady o narození S. N. Nikolajeva - potvrzení vydané duchovní správou pravoslavné církve v Praze, náhradní rodný list zaslaný jmenovanému ze Sovětského svazu1939, 1955ka1
3Diplom S. N. Nikolajeva, absolventa právnické fakulty Kazaňské univerzity1910
4Náhradní doklady o sňatku Semjona Nikolajeva a Zinaidy Čumejkinové v roce 1910 - potvrzení o sňatku vydané duchovní správou pravoslavné církve v Praze a osvědčení o sňatku zaslané ze Sovětského svazu1939, 1954ka1
5Cestovní pasy S. N. Nikolajeva (ruský a zatímní vydaný v Československu)1921-1922ka1
6Pracovní knížky S. N. Nikolajeva o jeho zaměstnání v letech 1932 - 1945 a 1951 - 19541942, 1954ka1
7Členská legitimace Odborového svazu pracovníků státních úřadu v Sovětském svazu1951ka1
8Členská legitimace Československého červeného kříže v Praze1972ka1
9Legitimace do studovny Ruského zahraničního historického archivu v Praze1936ka1
10Čtenářský průkaz Slovanské knihovny v Praze1971ka1