Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
2. Životopis, doklady o zaměstnání, deníky a poznámkové sešity

11Vlastní životopisy S. N. Nikolajeva1957 a b.d.ka1
12Osvědčení o bezúhonnosti S. N. Nikolajeva vydané úřadem gubernátora v Simbirsku v souvislosti s nástupem jmenovaného na místo čekatele Okružního soudu v Simbirsku1910ka1
13Osobní výkazy S. N. Nikolajeva o jeho soudní praxi v Simbirsku, Čeboksarech a Vladivostoku1915-1921ka1
14Potvrzení vydané odborem školství při zemské správě v Ufimské gubernii o služební cestě S. N. Nikolajeva, během níž se jmenovaný seznámil s organizací národního školství pro čuvašské obyvatelstvo na Sibiři1918ka1
15Potvrzení vojenského velitele ve stanici Bočkarevo, že S. N. Nikolajev, smírčí soudce Okružního soudu ve Vladivostoku, se zdržel ve stanici v důsledku zastavení provozu na amurské železnici1919ka1
16Potvrzení o povolení pobytu v Omsku, vydané manželům Nikolajevovým pověřencem ministra vnitra tamtéž1919ka1
17Potvrzení o registraci S. N. Nikolajeva, soudce Smírčího soudu v Čeboksarech, u soudní komory v Omsku1919ka1
18Osvědčení o povolení cesty z Omsku do Vladivostoku, vydané manželům Nikolajevovým správou vnitra v Omsku1919ka1
19Spisy a výpisy z protokolů schůzí Okružního soudu ve Vladivostoku týkající se jmenování S. N. Nikolajeva členem tohoto soudu a jeho odvolání1919-1921ka1
20Osvědčení soudní komory ve Vladivostoku a rady přísežných o přijetí S. N. Nikolajeva mezi právní poradce a zaplacení vstupního příspěvku1921ka1
21Písemnosti k vojenské službě S. N. Nikolajeva - služební výkazy, výpisy z knihy trestů, informace o studiu na vojenských školách, osvobození od vojenské povinnosti1915-1919ka1
22Dotazník manželů Nikolajevových k jejich vycestování do zahraničí a osvědčení vydané zemskou správou ve Vladivostoku jako náhrada za cestovní pas; oba dokumenty jsou opatřeny společnou fotografií jmenovaných1920ka1
23Potvrzení o zaměstnání a působnosti S. N. Nikolajeva jako člena Sjednocení ruských činitelů městských a venkovských samospráv v Československé republice (Zemgoru) a o ukončení této služby1922-1933ka1
24Vyjádření S. N. Nikolajeva k jeho služebním povinnostem jako správci knihovny a studovny Zemgoru1931ka1
25Osvědčení o státní spolehlivosti S. N. Nikolajeva, vydané Místním národním výborem a Obvodní radou pro Prahu 191945-1946ka1
26Svědectví majora Josefa Kysely, velitele barikádníků v Praze Braníku, o bezúhonném politickém postoji S. N. Nikolajeva1946ka1
27Potvrzení zásobovacího oddělení Obvodní rady pro Prahu 19, že S. N. Nikolajev byl na lístku pro domácnost veden jako cizinec1946ka1
28Potvrzení bezpečnostních úřadů v Praze o trvalém pobytu S. N. Nikolajeva v Praze od roku 1921 a jeho odhlášení v roce 1947, policejní odhláška z místa bydliště v Praze 191946-1947, 1951ka1
29Potvrzení československých úřadů, že S. N. Nikolajev byl držitelem nansenovského pasu a nebyl berní správou zdaňován, vydaná jako doklady k žádosti o udělení československého státního občanství jmenovanému, která byla pravděpodobně podána Zinaidou Nikolajevovou1948ka1
30Potvrzení o věznění, sibiřském vyhnanství a následném odjezdu S. N. Nikolajeva do Uljanovsku, vydané správou vnitra v Krasnojarsku a opatřené průkazovou fotografií jmenovaného1954ka1
31Pozvánka k návštěvě bratra G. N. Zacharova v Moskvě vyplněná oddělením ministerstva vnitra tamtéž a zaslaná S. N. Nikolajevovi1974ka1
32Otryvki vospominanij - rukopisný text vzpomínek S. N. Nikolajeva na dětství a studijní léta rozsahem 391 s., opravené texty a poznámky1958 a b.d.ka1
33Vospominanija - vzpomínky S. N. Nikolajeva na prožitá léta ukončené jeho návratem do Československa v roce 1956 z nedobrovolného pobytu v Sovětském svazu, prvopis a průklep strojopisu, s autorskými opravami díl 1. - 487 s. a příloha 91. díl 2. - 257 s. díl 3. - 248 s. prvopisný text (ka 2) průklepový text (ka 3)1960-1961ka2-3
34Sešitové zápisy S. N. Nikolajeva z doby jeho nedobrovolného pobytu v Sovětském svazu, v nichž vyjádřil hluboký citový vztah k manželce, koncipoval text závěti a vedl evidenci příjmů a vydání v letech 1950 - 19551947, 1950-1955ka4
35Deníkové záznamy S. N. Nikolajeva, v nichž popsal své pocity a prožitky související s životní partnerkou a její ztrátou (1 blok a 8 listů)1930, 1958-1975ka4
36Modlitební texty, seznamy žijících a zemřelých osob z okruhu příbuzných a blízkých přátel S. N. Nikolajeva (1 sešit + 2 složky)b.d.ka4
37Sešitový adresářb.d.ka4
38Vlastnoruční koncept závěti S. N. Nikolajeva1961ka4