Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
3. Hospodářské a finanční záležitosti

39Oznámení o příjmu S. N. Nikolajeva, soudce a člena Okružního soudu ve Vladivostoku, a stvrzenka o odečtu finanční částky, určené na protimorová opatření1919, 1921ka4
40Daň z příjmů S. N. Nikolajeva, zaměstnance ústředí Zemgoru - úřední předpisy o dani z příjmů pro ruské emigranty v Československé republice, odvolání S. N. Nikolajeva proti výměru daně, jeho osvobození od daně z příjmů1925-1928ka4
41Služné S. N. Nikolajeva jako správce ruské knihovny v Praze a člena likvidační komise Zemgoru1934, 1940ka4
42Sešitek a volné listy s evidencí peněžních výdajů S. N. Nikolajeva1941-1945, 1952-1955 a b.d.ka4
43Poštovní stvrzenky S. N. Nikolajeva z doby jeho pobytu ve vyhnanství ve vesnici Bogučany na Sibiři po odpykání trestu vězení1950-1954ka4
44Potvrzení o výši důchodu vyměřeného Úřadem důchodového zabezpečení v Praze 1972-1974ka4
45Oznámení a stvrzenky o dolarových převodech došlých S. N. Nikolajevovi ze Spojených států amerických prostřednictvím Československé obchodní banky a Živnostenské banky v Praze1971-1976ka4
46Plné moci S. N. Nikolajeva pro G. Ovsjannikova k vyzvednutí dolarů zaslaných jemu z ciziny prostřednictvím Československé obchodní banky v Praze1975 a b.d.ka4
47Kopie dopisu S. N. Nikolajeva Živnostenské bance v Praze, v němž oznamuje adresu příjemce peněžní částky, zasílané jím čtvrtletně bratrovi G. Zacharovovi do Moskvy1976ka4