Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Životopisný materiál
4. Zdravotní stav, úmrtí

48Sešitek se záznamy o zdravotním stavu S. N. Nikolajeva a jeho manželky1967-1975ka4
49Úmrtní list S. N. Nikolajeva1976ka4