Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
2. Korespondence osobní
2. 4. Úřady a instituce v Rusku v chronologickém pořadí

74Okružní soud v Simbirsku, kancelář předsedy - vyškrtnutí S. N. Nikolajeva ze seznamu čekatelů v souvislosti s jeho zvolením smírčím soudcem v Čeboksarech1917ka5
75Újezdní komisař v Čeboksarech - pozvání na sjezd místních soudců a soudních čekatelů1918ka5
76Přímořská zemská správa ve Vladivostoku, resort soudnictví - pověření smírčího soudce S. N. Nikolajeva organizací porad k přípravě osnovy ustanovení o místním soudu1920ka5
77Okružní soud ve Vladivostoku, kancelář předsedy - různá pozvání na schůze a porady1920-1921ka5
78Rada právních zástupců v obvodu soudní komory ve Vladivostoku - žádosti S. N. Nikolajeva o přijetí do řad právních zástupců s podrobným popisem jeho působení v soudnictví, pozvání a program valné hromady Rady 1921ka5
79Okresní výkonný výbor Rady poslanců pracujících v Bogučanech - žádost S. N. Nikolajeva o potvrzení pracovní neschopnosti 1952ka5
80Hlavní správa milice v Moskvě, oddělení víz a registrace cizinců - koncept dopisu S. N. Nikolajeva týkající se jeho žádosti o návrat do Československa[1953]ka5
81Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR - žádost S. N. Nikolajeva o povolení návratu do Československa1955ka5
82Ministerstvo vnitra v Moskvě - koncept a kopie žádosti S. N. Nikolajeva o vrácení dopisu zaslaného Z. D. Nikolajevovou v roce 1949 do vězení ve Vladimiru1969ka5