Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
2. Korespondence osobní
2. 5. Ruské úřady a instituce v cizině v chronologickém pořadí

83Zemgor - žádosti S. N. Nikolajeva o funkce, jeho působnost jako člena vedení Zemgoru a člena jeho různých institucí a komisí 1922-1931ka5
84Golos Rossii, vydavatelství v Berlíně - dopisnice s oznámením dluhu S. N. Nikolajeva jako odběratele časopisu Dni, časopis pro politiku, ekonomiku a literaturu1925ka5
85Spořitelna zaměstnanců Zemgoru - žádost S. N. Nikolajeva o poskytnutí mimořádné podpory zaměstnancům Zemgoru s ohledem na jejich skromné a nejisté poměry, mj. S. N. Nikolajevovi jako členu vedení1929ka5
86Společnost Ruská knihovna v Praze - žádost S. N. Nikolajeva o funkci tajemníka Společnosti a správce Ruské knihovny1935ka5
87Společnost pro studium městské samosprávy v Československé republice - sdělení o přijetí S. N. Nikolajeva za člena Společnosti[30.léta]ka5
88Rada ruské pravoslavné farnosti u sv. Mikuláše v Praze - pozvání na schůzi s uvedením programu1942ka5
89Společnost sovětských občanů v Československé republice - sdělení o zrušení členských příspěvků S. N. Nikolajeva na základě jeho žádosti1959ka5
90Konzulární oddělení Velvyslanectví SSSR v Československé republice - kopie žádosti S. N. Nikolajeva o přiznání starobního důchodu jako sovětskému občanu, blahopřání konzulátu k jeho 95. narozeninám a text děkovného dopisu jubilanta 1956, 1969, 1975ka5