Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
2. Korespondence osobní
2. 6. Československé úřady v chronologickém pořadí

91Ministerstvo zahraničních věcí Československé republiky - stanoviska vedení Zemgoru ohledně další činnosti ruských vzdělávacích, vědeckých a sociálních institucí v Československu v souvislosti se snížením výdajů na ruskou pomocnou akci, převod Ruského zahraničního historického archivu na Ministerstvo zahraničních věcí v Praze 1927-1928ka5
92Ústřední národní výbor hl. m. Prahy - výzva k návštěvě úřadu adresovaná S. N. Nikolajevovi na pražskou adresu, ačkoliv dotyčný byl toho času v ruském vězení1949ka5
93Státní úřad sociálního zabezpečení v Praze - odvolání S. N. Nikolajeva proti výměru o přiznané výši starobního důchodu 1961ka5
94Okresní národní výbor v Praze 6 - rozhodnutí o poskytování a rozsahu pečovatelské služby pro S. N. Nikolajeva1973, 1976ka5