Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Korespondence
2. Korespondence osobní
2. 7. Protektorátní firmy

95Sigmund-pumpy, firma v Olomouci - Lutíně - žádost S. N. Nikolajeva o místo v kanceláři nebo v účtárně 1939ka5
96Škodovy závody, a. s. v Plzni, generální a obchodní ředitelství v Praze - žádost S. N. Nikolajeva o místo 1939ka5