Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
1. Sjednocení ruských činitelů městských a venkovských samospráv (Zemgor)

110Zápisy ze schůzí komitétu Zemgoru týkající se činnosti Zemgoru a jeho financování, postavení institucí jím zřízených, mj. Ruského zahraničního historického archivu v Praze1926-1927ka6