Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
2. Ruský zahraniční historický archiv v Praze

111Výpis z usnesení rady Ruského zahraničního historického archivu v Praze o podmínkách předání archivu do správy Ministerstva zahraničních věcí v Praze1927ka6
112Protokol o předání Ruského zahraničního historického archivu v Praze Ministerstvu zahraničních věcí Československé republiky, podepsaný členy vedení Zemgoru, mj. S. N. Nikolajevem, český a ruský text1928ka6
113Návrhy na změnu stanov Ruského zahraničního historického archivu v souvislosti s jeho přechodem do působnosti Ministerstva zahraničních věcí Československé republiky1928ka6
114Kopie zápisů ze 4 schůzí rady Ruského zahraničního historického archivu, konaných v dubnu-květnu 1928 po jeho předání do správy Ministerstva zahraničních věcí v Praze1928ka6