Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
3. Společnost Ruská knihovna v Praze

115Seznamy členů výboru společnosti Ruská knihovna v Praze, mj. S. N. Nikolajev, V. G. Archangelskij, V. F. Bulgakov, S. P. Postnikov a další1940ka6
116Návrh smlouvy o podmínkách pronájmu Ruské knihovny Ruské svobodné univerzitě v Praze1941ka6
117Zápis ze schůze komise Ruské knihovny při Ruské svobodné univerzitě v Praze s podpisem S. N. Nikolajeva, tajemníka komise1941ka6
118Přehledy o stavu, činnosti a hospodaření Ruské knihovny v Praze od jejího založení Zemgorem v roce 1921 a později spravované dalšími institucemi ruské emigrace1932, 1941-1946ka6
119Soupisy knižních titulů a ztrát Ruské knihovny, účty za knihy vyplněné na jméno jejího vedoucího S. N. Nikolajeva1926-1927, 1941 a b.d.ka6
120Soupis zařízení Ruské knihovny k 1. lednu 1942 s podpisem S. N. Nikolajeva[1942]ka6
121Soupisy registraturních pomůcek, účetních knih a jiných písemností Ruské knihovny v Praze[1946]ka6
122Hlavičkové papíry společnosti Ruská knihovna v Praze a Ruské svobodné univerzity v Praze, u první instituce jsou podpisy Vasilije Archangelského a Sergeje Postnikovab.d.ka6