Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost
4. Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Společný domov, s. r. o. v Praze

123Pozvánka a zápis o společné schůzi domovních komisí družstva, v němž S. N. Nikolajev zastával funkci jednatele a člena představenstva1936ka6
124Korespondence představenstva družstva s advokátem dr. J. Eichlerem o právním zastupování družstva, jeho finančních možnostech a výdajích 1936ka6
125Koncept dopisu představenstva družstva Ministerstvu sociální péče v Praze o použití prostředků disponovaných družstvem, autorem konceptu je S. N. Nikolajev1936ka6