Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Veřejná činnost

1. Sjednocení ruských činitelů městských a venkovských samospráv (Zemgor)
2. Ruský zahraniční historický archiv v Praze
3. Společnost Ruská knihovna v Praze
4. Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Společný domov, s. r. o. v Praze