Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Mapy a plány

126Mapa asijské části Ruska, po jejíž okrajích jsou reklamy výrobních a obchodních firem s ukázkami průmyslových výrobků, vydal Kartografický podnik A. Iljina, měřítko, rok a místo vydání není uvedeno
127Plán města Vladivostoku, po jehož okrajích jsou uvedeny orientační body, např. názvy ulic významných úřadů, bankovních, zdravotních, školských, církevních a jiných institucí, průmyslových a poštovních provozoven apod., vydavatelem je městská správa ve Vladivostoku