Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Fotografická dokumentace
7. Města, budovy

191Ruský pravoslavný chrám v Praze na Olšanechb. d.
192Budova v Simbirsku (nyní Uljanovsk)[začátek 20. století]
193Vězeňské budovy Šlisselburgské pevnosti v Rusku, fotokopie byla pořízena z kreseb P. V. Karpovičeb. d.
194Staré městské hradby s věží v Rusku (místo není uvedeno)b. d.