Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Materiály a předměty ikonografické povahy
1. Kresby
1. 1. Portréty

264Portréty S. N. Nikolajeva, originály, perokresba a kresba tužkou, autoři nejsou uvedeni[20. - 30. léta]ka9