Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Materiály a předměty ikonografické povahy
1. Kresby

1. 1. Portréty
1. 2. Karikatury od I. I. Kalužného, umělecký pseudonym Šarž Navi