Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Nikolajevová Zinaida Danilovna, rozená Čumejkinová, manželka původce fondu
1. Životopisný materiál

272Výpisy z matriky Vladimirského chrámu v Simbirsku o narození a křtu Zinaidy Čumejkinové1898, 1901ka10
273Diplom o absolvování dívčího gymnázia v Simbirsku a příloha k diplomu1905ka10
274Osvědčení o studiu na Vyšších ženských kurzech v Kazani v letech 1906-19091912ka10
275Osvědčení o absolvování kurzu psaní na stroji, pořádaného zastoupením americké firmy Royal v Samaře1918ka10
276Potvrzení vydané Z. D. Nikolajevové Svazem družstev v Ufě o služební cestě na Sibiř, kde se seznámovala s kulturně osvětovou činností družstevních svazů1918ka10
277Plná moc S. N. Nikolajeva k jeho zastoupení ve všech úředních záležitostech, vyplněná na jméno Z. D. Nikolajevová a notářsky ověřená ve Vladivostoku1921ka10
278Zatímní cestovní pas Z. D. Nikolajevové s fotografií jeho držitelky vystavený v Československu1922ka10
279Výplatní list Z. D. Nikolajevové za říjen 1946 bez označení zaměstnavatele1946ka10
280Rozhodnutí Státního notářství pro Prahu 6 o dědictví po zemřelé Z. D. Nikolajevové1968ka10
281Fakturace pohřbu a úpravy náhrobku1970ka10