Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Nikolajevová Zinaida Danilovna, rozená Čumejkinová, manželka původce fondu
2. Korespondence
2. 2 Korespondence osobní
2. 2. 2. Ruské úřady a instituce

290Vyšší ženské kurzy v Kazani - vrácení požadovaných dokumentů Zinaidě Čumejkinové1912ka10
291Vojenský prokurátor střední skupiny Rudé armády - koncept žádosti Z. D. Nikolajevové o sdělení místa pobytu jejího manžela a o povolení zásilky teplého oblečení a léků 1945ka10
292Generální prokurátor SSSR v Moskvě - kopie žádosti Z. D. Nikolajevové o sdělení místa pobytu S. N. Nikolajeva, odvlečeného do Sovětského svazu 1947ka10
293Ministerstvo vnitra - koncepty žádosti Z. D. Nikolajevové o povolení návratu S. N. Nikolajeva do Československa [1953]ka10
294Prezidium Nejvyššího sovětu SSSR - koncepty žádosti Z. D. Nikolajevové o povolení návratu jejího manžela do Československa[1955]ka10